Het energieveld van kinderen met en zonder autisme

Shirley Culver heeft de gave om symbolische tekeningen te maken van de energiepatronen die om en in iemand aanwezig zijn. Haar paranormale gave ontwaakte op het moment dat haar leven in elkaar stortte. Haar man en zij verloren hun boerderij, omdat zij failliet waren gegaan. Haar kinderen verlieten het ouderlijk huis en haar man zocht troost in de armen van een ander. Voor het eerst van haar leven stond Shirley er alleen voor en zij vroeg zich wanhopig af hoe zij in haar levensonderhoud zou kunnen voorzien.

Op een goede dag zag zij bij een vriendin licht uit een elleboog komen. Shirley schrok hier erg van, maar haar vriendin vond het niet vreemd en vroeg om te beschrijven hoe dat licht eruit zag. Ook beklemtoonde zij dat zij niet het idee had dat Shirley gek geworden was: ‘Ik weet niet wat dat voor licht is, maar ik weet wel dat jij niet gek bent.’

Shirley kalmeerde daarop: ‘Zo begon het. Ik vertelde het aan een paar mensen en die wilden dat ik het aan hen uitlegde. Zij hadden moeite om te begrijpen wat ik bij hen zag. Ten einde raad zei ik gefrustreerd: “Laat mij er dan een tekening van maken!” Dat deed ik en toen konden zij het wel vatten. En de rest is, zo zeggen ze, geschiedenis. Kijk alsjeblieft naar de tekening van mijzelf waarin ik met jullie deel in welke wanhopige toestand ik begon vooruitgang te boeken.’

Zelfportret van Shirley Culver tijdens het dieptepunt van haar leven.

De tekening laat zien hoe angstig Shirley vlak na haar echtscheiding was. Zij voelde zich alleen in een bos bij een kampvuur omringd door hongerige wolven die om haar heen cirkelden. Hun ogen straalden een honger uit die zij meer voelde dan zag. De cirkel werd kleiner en kleiner. Zij besefte dat het kampvuur haar eigen innerlijke vuur voorstelde dat langzaam uitdoofde. Zij wilde dit wel tegengaan maar wist niet hoe. Plotseling ging er een elektrische schok door haar lichaam: ‘Had ik een geluid gehoord? Nee, er was geen geluid, helemaal geen geluid. Ik hoorde de stilte. Het vuur was uitgegaan! De omcirkeling was gestopt! De wolven zijn nu vlak bij mij terwijl het speeksel uit hun bekken druipt. Ik richt mijn hoofd op om mijn toekomst onder ogen te zien en kijk direct in de ogen van de leider. Het spel is voorbij. We hebben verloren.’

Het is opmerkelijk hoe diep Shirley moest vallen voordat zij zichzelf herwon. Toen zij nog getrouwd was en in de veertig was, was zij een keer thuisgekomen en had zij bij het binnenlopen van de woonkamer tot haar grote verrassing Abraham Lincoln in een stoel zien zitten. Het beeld trof haar zo diep dat zij geen stap meer kon zetten: ‘Langzaam begon de verschijning na een minuut of zo te verdwijnen. Mijn onmiddellijke reactie was dat ik gek aan het worden was. Na veel angst en ontkenning werd ik geïntroduceerd bij een vrouw in de stad die vertrouwd was met “buitenzintuiglijk zien.” Ze raadde mij aan bepaalde boeken te lezen en praatte vele uren tegen mij aan. In een van die boeken las ik dat wanneer spirit (de geest) onze aandacht wil trekken om onze gaven te helpen ontwaken, spirit jou een beeld laat zien van iemand die je bewondert en respecteert. Dit weerhoudt je ervan om werkelijk door het lint te gaan. Abraham Lincoln was die persoon voor mij. Dat was het begin van het verhaal.’

Carrie, acht jaar, autistisch.

Zelf hoorde ik voor het eerst van Shirely Culver op 7 januari jl. toen mijn vriendin Judith Moore mij vanuit Amerika aankondigde dat zij nieuwe inzichten in autisme had verkregen. Kort daarop kreeg ik een email van Shirley met het aanbod om van mijn autistische zoon een energietekening te maken. Omdat ik wel een autistische dochter heb, stuurde ik snel een foto naar haar toe met beide kinderen erop. Twee dagen later kreeg ik hun energietekeningen al via internet toegestuurd. Mijn kinderen bleken totaal verschillend van elkaar te zijn. Er zaten nog vier andere energietekeningen bij. Deze betroffen een autistische jongen en zijn zusje en een tweeling van wie het ene meisje autistisch is en het andere niet. Ik dank de moeder van de tweeling om de energietekeningen van haar kinderen hier te mogen tonen. Het gaat om twee meisjes die acht jaar oud zijn. Ze heten Carrie en  Katie. De duiding die Shirley zelf van de twee tekeningen geeft luidt als volgt:

‘Kinderen met autisme hebben een gouden raster dat hun hoofd omgeeft en de (binnenkomende kosmische) energie van de rest van het lichaam afsnijdt. De rasters zijn bij verschillende kinderen verschillend. Ze zijn goudkleurig en dat betekent voor mij de meest zuivere vorm van genezing. De gouden rasters zijn omgeven door een purperen raster dat hen verbindt met spirit. De rasters zijn gevuld met gouden stippen van genezende energie. Dit komt allemaal naar binnen. Hun lichamen zijn gevuld met de roze energie van liefde. Hun vingers hebben koper-energie, dat is een intense vorm van genezende energie. [Koper is het metaal dat bij de planeet Venus hoort, HvE.] Het gezichtsraster van Carrie is verbonden met de mensen op de planeet. 

Het lichaam van Katie is gevuld met creativiteit en heeft een roze open hart. Ze is bij het derde oog met spirit verbonden. Zij is verbonden met de aarde en gaat stromend door het leven heen. Haar keelchakra is gevuld met oranje passie. Dit laat zien dat zij met haar stem naar buiten treedt en daarbij de opmerkzaamheid trekt van allen die haar horen spreken. De rode energie die met deze energie verbonden is toont de kracht in haar stem. Ze is ook gepassioneerd in het gebruik van haar handen.’

Katie, tweelingzus van Carrie.

Het is zeer opvallend hoe een kind met autisme energetisch verschilt van een kind zonder autisme. Kinderen zonder autisme zitten energetisch veel meer in hun lichaam. Hun relatie met spirit loopt via hun voorhoofdschakra. Bij kinderen met autisme is er sprake van een gouden gezichtsraster dat specifiek op een bepaalde taak naar de aarde toe is gericht en een intermediaire rol vervult in relatie tot een kosmisch raster dat genezende energie aanvoert. Terwijl de kinderen met autisme niet geaard lijken of een beetje in de lucht lijken te zweven, zijn de kinderen zonder autisme via een raster wel duidelijk verbonden met de aarde. Dit stemt overeen met de observatie van Hans Lemmens in Het elastiek tussen lichaam en ziel dat kinderen met autisme een losse incarnatie hebben. Zij hebben vaak ook geen goede relatie met hun lichaam of zij luisteren niet naar de signalen die hun lichaam naar hun hersenen zendt.

De energietekeningen werpen een verrassend, nieuw licht op autisme. Maar hun inhoud is nog niet bevestigd in de praktijk. Het is niet bekend van kinderen met autisme dat zij helende handen hebben. Zelf weten zij het ook niet. En het moet nog blijken hoe deze gave – als die werkelijk aanwezig is – zich in hun latere leven gaat ontplooien. Toch is het niet vreemd dat autisme verbonden zou kunnen zijn met spirituele gaven. William Stillman die met het syndroom van Asperger is opgegroeid is van mening dat mensen met autisme een bijzondere lijn naar God hebben. Daarover schreef hij zijn boek Autism and the God Connection dat voornamelijk op zijn eigen observaties is gebaseerd. Stillman laat zien dat beperkingen op het ene terrein mogelijkheden op een ander terrein openen. Het ontbreken van vaardigheden nodig om in de moderne samenleving overeind te blijven wordt gecompenseerd door bijzondere gevoeligheden naar de natuur en de spirituele wereld toe. Stillman geeft zelf toe dat dit hele idee van autisme en een meer directe lijn naar God heel erg nieuw is. Maar uit zijn verhalen blijkt dat er zeker een kern van waarheid in zit.

Maar ook Stillman is nog op zoek naar een relatie tussen autisme en de wereld van spirituele therapie. De energietekeningen van Shirley Culver zijn de eerste aanwijzing dat die relatie moet bestaan. Want Carrie is niet het enige kind met koper-energie. De energietekeningen van de andere twee kinderen met autisme vertonen hetzelfde beeld. Het zal niet eenvoudig zijn om te achterhalen wat het gouden gezichtsraster en het purperen kosmische raster precies te betekenen hebben. Enigszins onverwacht hebben zich door die tekeningen juist perspectieven getoond naar een wereld die we nog niet kunnen vatten. Eén ding is zonneklaar: kinderen met autisme staan anders in de wereld dan kinderen zonder autisme. Vandaar dat het een bijzondere leerervaring is als beide typen kinderen binnen één gezin geboren worden en zo een unieke kans krijgen om met elkaar te leren omgaan.

         

Herbert van Erkelens © 2009

P.S.: Wie in het werk van Shirley Culver is geïnteresseerd kan haar website Energy Drawings raadplegen. Wie specifiek geïnteresseerd is in energietekeningen van kinderen of volwassenen met autisme kan zich via het contactformulier met vragen tot mij richten of een email sturen naar herbert (at) online (punt) nl.    

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *