Het Tri-Yin-Yang symbool

Avebury Stone Avenue, Wiltshire, UK, 8 mei 2008

Op 5 juni 2008 stuurde het medium Judith Moore een boodschap rond die zij over onze beide hersenhelften ontvangen had. Zij schreef: “Inheemse volkeren leven in het ritme van de bewegingen en de stroming van de natuurlijke orde en zijn er minder voor vatbaar om situaties en individuen waar te nemen in een vorm van analyse die kleinere en grotere waarden aan elkaar gelijkstelt. Dit waardesysteem is een structuur van de linkerhersenhelft en beperkt in zichzelf het vermogen van de menselijke geest om de frequenties en velden van waarneming van de rechter- en de linkerhersenhelft in een synergetische toestand te brengen. Inheemse volkeren zijn in staat om een natuurlijk ritme te handhaven dat hen toestaat in harmonie met de linker- en rechterhersenhelft te zijn en zich even op hun gemak te voelen in de niet-fysieke werkelijkheid als in de fysieke.

De lineaire structuur [ontwikkeld door de linkerhersenhelft] schept barrières in het vermogen van individuen om de sluier te doorboren en toch was zij van nut voor de menselijke evolutie, omdat zij structuur verschafte. De structuur van de mentale capaciteit heeft het voordeel van productiviteit en het vermogen om te analyseren, dingen op touw te zetten en systemen te creëren. Maar in zichzelf dicteert het de holografische werkelijkheid aangezien de geest aan gewenning en zelfbeperking begint te lijden. Dat is het geval met verslavende patronen en die zijn een direct resultaat van de lineaire vorm van analyse, omdat die lineaire vorm puur op doelen is gericht. Het behalen van het doel wordt belangrijker dan het proces en de geest is constant bezig iedere situatie te analyseren op voorspelbare uitkomsten die ingesleten zijn in het neurologische systeem en de perceptuele velden.

De aard van het menselijk bewustzijn is aan het verschuiven, zoals gedemonstreerd wordt door daden van geloof en de eis aan de lichtdragers om radicaal geloof en een nieuwe manier van werkelijkheidsbeleving te ervaren. Als je de uitdrukking “het schijnen van licht op een onderwerp” beschouwt, dan verwijst die feitelijk naar het vermogen van de geest om licht- en geluidsfrequenties te benutten om de velden van waarneming uit te breiden. Daarom kan een lichtervaring de aard veranderen van iemands individuele vermogen om de wereld waar te nemen en kan zij het individu voorbij de lineaire beperkingen naar een sferisch [= niet-lineair of harmonisch] veld voeren die met de krachten van schepping meebeweegt en die het individu toestaat om de rechterhersenhelft te benutten en door de sluier te reizen zonder die eerst te hoeven doorboren. Door de geschiedenis heen hebben leerlingen [op het spirituele pad] extreme middelen van vasten, zuivering, zelfontkenning en zelfs extreem ongemak gekozen als een middel om de psyche een schok te geven en de sluier te doorboren opdat dat individu perceptie en de sferische werkelijkheid op een andere manier zou mogen ervaren dan zijn medereizigers. Dat spirituele zoekers door moeilijke en extreme toestanden van onthouding moesten gaan om de sluier te doorboren had alles te maken met de harmonische [velden] van de planeet en de beperkte beschikbaarheid van licht op de planeet en het feit dat de trillingen dicht en laag waren.”

Een maand voor deze doorgeving van Judith is op 8 mei bij Avebury Stone Avenue in het koolzaad een graancirkel ontstaan die je het Tri-Yin-Yang symbool zou kunnen noemen. De betekenis van deze gewascirkel heeft direct betrekking op de relatie tussen de linker- en de rechter hersenhelft. De duiding ervan door Judith is door Johan Keijser voor zijn boek Werken met de Graancirkel Codes in het Nederlands vertaald en luidt als volgt: “Het fractallijne veld in deze graancirkel introduceert een nieuwe wiskundige formule voor het ontmoetingspunt van de lineaire en niet-lineaire velden. De aard van de rechter- en linkerhersenhelft maakt een onderscheid tussen de logische en de expansieve creatieve intelligentie. Dus werd de natuur van de menselijke perceptie beperkt, doordat de hersenhelften niet bij machte waren zich te verbinden, binnen het  individuele perceptievermogen en dat van het collectief.

Deze graancirkel is een harmonisch holografisch veld dat de linker- en rechterhersenhelft stimuleert met een harmonische resonantie die de hersenactiviteit in evenwicht brengt. Deze formule stimuleert centra binnen de hersenhelften om te reageren op  impulsen die gegenereerd worden door de perceptuele velden, ter verbetering van het vermogen om de signalen van de lineaire en niet-lineaire aard der realiteit te interpreteren. De bedoeling van deze graancirkel is een patroon van energetische frequenties tot stand te brengen, die het eenheidsbewustzijn versterken en binnen de menselijke geest een potentieel creëren dat veelomvattend is.

Deze formule is geen vorm van manipulatie van de mensheid. Wij, de Arcturianen, interfereren niet met de vrije wil. De formule introduceert een frequentie die het vermogen bekrachtigt voor het hogere bewustzijn om te functioneren op zijn oorspronkelijke capaciteit. De centra voor geëxpandeerde menselijke perceptie zijn al aanwezig in het brein én mentaal beschikbaar, maar zijn bij de meeste mensen nog sluimerend. Golven van kosmische energie hebben de menselijke perceptievelden reeds diepgaand beïnvloed. Dit kosmische fenomeen maakt deel uit van de blauwdruk van de menselijke evolutie naar een hogere staat van bewustzijn. De fractallijne harmonische formules in deze graancirkel vergroten het vermogen van het menselijke brein om de waargenomen werkelijkheid te transformeren van een staat van dualiteit naar een staat van eenheid.

Het Yin-Yang symbool dat te zien is in de graancirkel, heeft een derde referentiepunt ontwikkeld, waarbij duidelijk de boodschap wordt uitgezonden dat het traditionele symbool van tegengestelden nu een nieuw drie-eenheidspunt als referentie heeft. De diepgaande natuur van het Yin-Yang symbool introduceerde het principe voor de collectieve perceptievelden dat er binnen het licht duisternis is en binnen de duisternis licht bestaat. Deze graancirkel overbrugt de oude wereld van de dualiteit en introduceert een ontmoetingspunt voor tegenpolen, waardoor een stroom tussen de hersenhelften tot stand gebracht wordt die de nieuwe staat van uitgebreide perceptie bekrachtigt.


Bijhorende sterrenglief (Judith)

De locatie nabij Avebury is betekenisvol, aangezien elke steen ervan een magnetische generator is die krachtige frequenties genereert die het aarderaster binnendringen. De frequentieformule van deze graancirkel is ingestraald in de Avebury stenen en in de Maria- en Michaëllijnen die elkaar in Avebury kruisen, binnendringend in het wereldraster. Degenen die deze megalitische steencirkel gecreëerd hebben kenden de exacte uitlijning met kosmische patronen en de aard van creatie en plaatsten de cirkel volgens deze principes. Wij, de Arcturianen, maakten deel uit van het hoger bewustzijn dat de scheppers van de Avebury Steencirkel gidst door middel van kennis met betrekking tot de naderende tijd van transcendente realiteit.

Dit stel van graancirkel en sterrenglief* kan gebruikt worden in combinatie met harmonische tonen om het vermogen van de mens te vergroten om gelijktijdig in de linker- en rechterhersenhelft te zijn en eenheidsbewustzijn te versterken. Het menselijke brein is veelal neurologisch getraind, reagerend op ‘triggers’ die een emotionele respons oproepen, wat resulteert in reactief gedrag. Deze glief en graancirkel helpen de neuronen om zich te herschikken. Evenwel, wanneer gewoontegetrouwe reacties de gedragspatronen overheersen, kan bewustzijn van afgescheidenheid overweldigend aanvoelen gedurende de [huidige] overgangsperiode [naar een andere wereld]. Er wordt geadviseerd dat de mens zich gedurende deze periode concentreert op liefde en positieve gedachten, waarbij je jouw bewustzijn toestemming geeft om gedachtepatronen te hervormen. Mensen die bewust met dit stel werken hebben een alchemistisch effect op het ontwaken van het collectief, vanwege de harmonische golffrequenties die gegenereerd worden door uitgebalanceerde hersenactiviteit van de linker- en rechterhelft van de hersenen.”

Judith K. Moore
Vertaling Herbert van Erkelens en Johan Keijser © 2009

·    De sterrengliefs zijn getekend door Judith Moore en vormen een geschenk van de Cirkelmakers. Ze zijn activeringscodes voor de formules die zich in de graancirkels bevinden. De sterrengliefs zijn een universele taal van licht waarmee de zich in de doorgevingen bevindende informatie wordt afgebeeld.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *